K-9

Radni pas, često se naziva i K- 9“. Šta ustvari znači K-9? Postoje dva vjerovanja za ovaj naziv. Prvi je da je to skraćenica od engleske riječi za očnjak (različito se piše a isto izgovara  - canine ) a drugi je da je u drugom svjetskom ratu nakon osnivanja centa za obuku pasa u SAD određeno da kodni naziv za radne pse počinje sa slovom K i brojem 9. Slovo K je izabrano slučajno a broj 9 je u stvari najveći i najjači zub kod psa a koji se nalazi deveti u donjoj vilici.

Pas je, zbog svojih izuzetnih razvijenih čula, talenta, prijateljstva prema ljudima, spremnošću da uči idealan za ovu vrstu angažovanja.

Osobe koje rade sa psima moraju prvenstveno da vole životinje i rad sa njima. Osobe koje treniraju pse uz pomoć prekomjerne sile ili izuzetno strogim korekcijama treba izbjegavati jer je dokazano da bez obzira na iskustvo u tom poslu od njih uglavnom imamo samo štetu i mogu nam povrijediti ili iskvariti“ psa. Takođe utiču izuzetno loše na radni kolektiv i okruženje te su slaba reklama za kompaniju.

Pas se trenira po usvojenom planu i programu koji je tačno podijeljen po danima i po aktivnostima. Trening psa ide po principu korak po korak a od jednostavnih stvari ka kompleksnima. Radi se na prethodno usvojenom gradivu i onda se radi proširivanje i novo gradivo. Za svaku vrstu radnog psa postoji poseban trening koji se sastoji od opštih i posebnih uslova. Opšti uslovi su vježbe poslušnosti a posebni uslovi su propisani za svaku vrstu radnih aktivnosti (pretraga, detekcija, čuvanje itd.). Sa treningom se može početi već nakon 6 mjeseci života psa.

Pas se mora redovno voditi na veterinarski pregled i mora se voditi radni i medicinski dosije za svakog psa. Poželjno je da svaki radni pas ima ugrađen memorijski čip sa osnovnim podacima.

Hrana-  psi se u principu hrane dva puta dnevno kada su mali. Kada odrastu onda se hrane jedanput dnevno i uvijek isto vrijeme. Kod radnih pasa se obrok može podijeliti u dva dijela s tom razlikom što se jedna trećina obroka daje ujutro, najmanje sat vremena prije početka radova a drugi dio od dvije trećine dnevnog obroka najmanje dva sata poslije završetka radova. Tu se treba obrtatiti pažnja da se pas poslije jela ne zamara i ne radi naporne aktivnost jer postoji mogućnost da se „okrene stomak“ što u prijevodu znači da će se opterećen želudac od kretanja okrenuti oko svoje ose i dovesti do zatvaranja ulaza i izlaza iz želuca. Na taj način dolazi do nagomilavanja gasova i nadimanja želuca. U tom slučaju psa može da spase samo hirurška intervencija. Ne preporučuje se da se pas hrani sa hranom koja se priprema za ljude i da se hrani u periodu kad ljudi objeduju. Za vrijeme objeda pas mora da bude na svom mjestu i da mu se ne daju ostaci. Za psa postoji posebna, specijalna hrana, koja je uravnotežena sa mineralima i vitaminima. Za različite potrebe psa postoji različita hrana. Tu se misli na skotne pse, male pse, odrasle pse, alergične pse i slično. Pas mora uvijek da ima vodu. Voda mora biti svježa i svakodnevno se mora prati posuda gdje voda stoji. Kad se završi hranjenje psa mora se skloniti posuda u kojoj je stajala hrana. Strogo zabraniti hranjenje psa od nepoznatih osoba i u periodu kad mu nije predviđeno hranjenje.

Higijena kod pasa se može podijeliti na dva segmenta a to su higijena psa i higijena mjesta gdje pas boravi. Pas se mora četkati svaki dan da bi se na taj način održavala njegova higijena, uklanjali eventualni paraziti, izrasla dlaka. Na taj način se takođe i kontroliše opšte stanje psa. Pas se može kupati jednom mjesečno, redovnije kupanje kod psa uklanja njegove prorodne zaštitne slojeve na dlakama i koži. Pas se kupa isključivo sa šamponima i sredstvima za higijenu koji su za njih i predviđeni. Za skraćivanje noktiju kod psa se morate konsultovati sa vašim veterinarom. Za pse sa dugom dlakom se preporučuje ljetno šišanje. Pas se mora izvoditi svakodnevno u šetnju i to nekoliko puta. Tada sa psom mogu da se ponove osnovne komande poslušnosti. Takođe pas može i da izvrši osnovne fiziološke potrebe. Uvijek kad idemo sa psom u šetnju moramo kod sebe imati plastičnu kesicu za pseću stolicu. Takođe u šetnji moramo uvijek imati kod sebe i brnjicu za psa, posebno kad idemo na mjesta gdje ima drugih ljudi, djece ili pasa.

Kavez (štenara) je mjesto gdje pas provodi najviše vremena u toku dana. Kavez uvijek mora biti čist. Kavez se pere svakodnevno sa tekućom vodom a jedanput sedmično se vrši dezinfekcija sa hemijskim sredstvima. Ako nema uslova može se kavez dezinfikovati i rjeđe ali ne manje od mjeseca dana. Kavez mora da bude prostran da pas u njemu može da se kreće i idealno bi bilo da je dužina kaveza najmanje dvije dužine psa. Visina kaveza mora da bude takva da se unutra može kretati i čovjek (u spuštenom položaju) za vrijeme dezinfekije i pranja. Kavez mora imati krov ili nekakvu drugu visinku barijeru da onemoguće psa da iskoči a da ga istovremeno zaštite od vanjskih uticaja kao što su sunce i oborine. U kavezu mora da postoji mogućnost cijeđenja oborinskih voda da se ne bi stvarale barice. Najmanje jedna strana kaveza mora da bude urađena sa rešetkama da se može kavez prozračiti. Ako imate više kaveza u nizu rešetka ne smije da bude između dva psa već zid. Ako postoji mugućnost u kavezu mora da bude manja prostorija gdje pas može da spava. Neki modeli kaveza imaju ugrađen sistem za ventilaciju i regulaciju temperature. Na kavezu moraju postojati otvori da se može psu staviti posuda sa hranom i sipati voda.

Postoji nekoliko vrsta pasa koji su u zadnje vrijeme popularni za rad. Ali najčešće korišteni su Njemački ovčar, Belgijski ovčar (malionoa), Holandski ovčar, Rotvajleri i dr. 

U mnogim zakonima je namjerno povređivanje ili ubijanje radnih pasa (policajski psi) kažnjivo krivično djelo. Tu se misli da je strože okarakterisano nego mučenje i ubijanje drugih životinja (što je krivično djelo, takođe). In many jurisdictions the intentional injuring or killing of a police dog is a felony , [ 1 ] subjecting the perpetrator to harsher penalties than those in the statutes embodied in local animal cruelty laws, [ 2 ] just as an assault on a human police officer is often a more serious offense than the same assault on a non-officer. Takođe se sad prave uspješni prsluci-panciri za zaštitu radnih pasa. Neki od pasa imaju svoje činove i policijske ili vojne značke. Nakon službe se mogu penzinisati i biti udomljeni. Psi koji budu ubijeni na dužnosti se mogu sahraniti sa svim počastima.

Psi se mogu angažovati na različitim zadacima u zavisnosti od sklonosti psa. Sklonost psa je djelimično vezana za njegovu rasu i talenat.

Za to se koriste psi koji su prošli posebnu obuku i ti psi moraju svakih godinu dana da zajedno sa svojim vodičem prodju polaganje ispita (sertifikacija) pred zakonom predviđenom komisijom a svakih 3 mjeseca test kontrolu (valorizaciju) da bi se vidio njihov napredak. Ovo zavisi od nacionalnih regulativa. Sertifikacija je u stvari polaganje radnog ispita gdje pas mora da nađe određeni broj meta a koje simuliraju realnu situaciju. Rad na vozilima, rad u minskom polju, rad u prostorijama, rad na poslušnosti psa, rad na napadu i praćenju osimnjičenog. Načelno samo jedan pas može da radi sa jednim vodičem. Ako je vodič odsutan onda nitko drugi ne može da radi sa tim psom izuzev da ga svakodnevno hrani i šeta. Vodič može da radi sa više pasa istovremeno ali ne u isto vrijeme.

 Psi se mogu utrenirati za svaku vrstu namjene ali se u principu izbjegava treniranje jednog istog psa i za detekciju eksploziva i detekciju droge zbog toga što pas nakon što izvrši detekciju mora da sjedne i da pogledom fiksira mjesto gdje je izvor karakterističnog mirisa. U tom slučaju ne bi znali o kojoj vrsti mirisa je riječ jer ako je riječ o neleganim supstancama kao što su droga ili lijekovi ona je bezbjedna i  rukovaoc može sam da dira to mjesto ali ako je riječ o eksplozivu onda mora da se pozove stručna tim  koji su obučen za nalaženje i uklanjanje minsko eksplozivnih sredstava.

Some breeds are used to enforce public order by chasing and holding suspects, or detaining suspects by the threat of being released, either by direct apprehension or a method known as Bark and Hold. German Shepherd Dogs and Belgian Malinois are most commonly used because of their availability (see List of police dog breeds ); however other dog breeds have also contributed, such as Dutch Shepherds , Rottweilers , Boxers , Doberman Pinschers , Giant Schnauzers , American Pit Bull Terriers , and American Staffordshire Terriers . Uslovno možemo podijeliti radne pse u nekoliko radnih kategorija a u zavisnosti zašto su trenirani:

Psi za spašavanje i traganje- ovaj pas se koristi za lociranje osumnjičenih ili za lociranje nestalih osoba i predmeta. Search and rescue dog (SAR) - This dog is used to locate suspects or find missing people or objects. Bloodhounds are often used for this task.

Psi za detekciju eksploziva i eksplozivnih naprava- neki psi se koriste za otkrivanje eksploziva, eksplozivnih komponenti i minsko eksplozivnih sredstava. Utrenirani psi mogu da osjete 0,002 gr. eksploziva.  Za pse koji rade sa eksplozivom postoji minimalna težina trening eksploziva (mete). Tu postoje dvije vrste detekcija. Jedna je detekcija prisutnosti eksploziva na ili u predmetima, ljudima, vozilima, paketima, otvorenim površinama i prostorijama. Druga detekcija je prisustvo minsko eksplozivnih sredstava ili neeksplodiranih ubojnih sredstava na otvorenim površinama (minska polja). Trening i obuka su drugačija kao i sama detekcija. Kod ovih aktivnosti dužina radnog angažovanja psa je uslovljena prvenstveno meteorološkim aspektima a to su:doba godine, doba dana, temperatura, vlažnost, hidrometeorološka situacija, vjetar (jačina i položaj u odnosu na psa) i slično.

Psi za detekciju droge, lijekova i  drugih nelegalnih supstanci- neki psi se koriste za otkrivanje prisutnosti nelegalnih hemijskih supstanci. Ti psi moraju da budu miroljubivi zbog toga što su često u neposrednoj blizini ljudi za vrijeme svoje radne aktivnosti. Tu se misli na aerodrome, javna sredstva prevoza, metroe i slično. Ti psi su takođe utrenirani da mogu da osjete i zaostale mirise (rizidju) tako da će detektovati i neki od prethodnih transporta ili prethodno prisustvo nelegalnih supstanci na nekom mjestu.

Psi za detekciju paljevina- neki psi se koriste za detekciju mjesta požara te da nađu potencijalno mjesto gdje je požar podmetnut kako i hemikalije koje su korištene.

Psi za detekciju leševa (tijela ljudskog i životinjskog porijekla)- neki psi se koriste za detekciju tijela koja su različitoj fazi raspadanja. Dokazano je da su nosevi pasa toliko osjetljivi da su u mogućnosti da sa skoro 100 % rezultatom detektuju tijela koja se nalaze u vodi.

Psi za pomoć- neki psi se koriste za pomoć slabovidim i slabopokretnim osobama. Osnovna karakteristika tih pasa je da su miroljubivi i da nisu hiperaktivni.

Psi za čuvanje - neki psi se koriste za za obezbjeđivanje lica i objekata. Ti psi rade obezbjeđenje u i oko objekata kao i određenih lica. Obučeni su za napad. Takođe se mogu utrenirati da ne laju nego da pokretima daju signal prisutnosti drugih osoba. U toku treninga se privikavaju na pucanje tako da nemaju strah od zvukova. U slučaju da se neki od pasa povrijedi (rani) taj pas se povlači sa tih aktivnosti zbog toga što postoji opasnost da naredni put ne postupi po komandi zbog straha. Trening je dosta karakterističan i pas se obučava za napad, puštanje napadnute osobe, pratnju (eskort) uhapšene osobe, kontrolu i nenapadanje uhapšene osobe za vrijeme pretresa (ako se osoba ne miče), odgovor i napad na atak  od strane uhapsene  osobe. Osnovna osobina tih pasa je poslušnost, fizička snaga i maksimalna odanost vodiču. 

Terapijski psi- neki psi se koriste za terapiju sa ljudima. S obizirom da je naučno dokazano da psi mogu da djeluju pozitivno na neke osobe onda se preporučuje povremeno druženje tih osoba sa psima. Terapisjki psi mogu da budu i radni psi koji su povučeni iz službe. Osnovna karakteristika tih pasa je miroljubivost.