Izumiteljstvo

Inovatorskim radom se bavim veći niz godina i do sada imam 8 radova koji su prijavljeni u nacionalno patentnom zavodu u Sarajevu. 2 rada imam prijavljena u međunarodnom patentnom zavodu. Za svoje radove sam više puta nagrađivan na međunarodnim i domaćim sajmovima inovacija. Uglavnom sam izlagao preko Saveza inovatora BiH (SIBIH), saveza inovatora RS, Centra za evropske inicijative CEI i CES (centara za evropske studije). U izradi projekata sam puno radio sa profesorom Zeljkom Racicem sa Ekonomskog fakulteta iz Banja Luke. Volontiram sa učenicima Osnovne škole Stanko Rakita iz Vrbanje kod Banja Luke. Oni su nekoliko godina proglačavani za najbolje mlade inovatore Bosne i Hercegovine. Na nekoliko internacionalnih sajmova su proglašavani za najbolje talente. Riječ je o Milinković Milanu, Dujaković Filipu i grupi učenika (Milenko Savanović, Nebojša Žutić, Miloš Ubović).

Šta je inovator?Inovator je posebno obdarena osoba koja primjenom inventivnog  pristupa  u rješavanju problema stvara inovaciju u širem smislu riječi u bilo kom području ljudskog djelovanja.

Poseban oblik inovacija su tehnološke inovacije, koje rješavaju tehnički ili tehnološki problem u području proizvodnje ili obrade, kontrole, smanjenja ili iskorištenja otpada, pretovara, transporta, informatike, komunikacija itd.

Poseban oblik tehnoloških inovacije su patentabilne inovacije koje zovemo izumom, tj. apsolutno (u svjetskim razmjerima) nova rješenja tehničkih problema, koja su industrijski primjenjiva i imaju inventivnu razinu (tj. ne proizlaze očigledno iz poznatog stanja tehnike). One vlasniku osiguravaju monopol na geografskom području na kome je dobijena  službena registracija izuma, tj. tzv. zaštita patentom.

Izumiteljisu inovatori koji stvaraju patentibilne inovacije, tj. Izume.

Autorska i vlasnička prava nad intelektualnim vlasništvom, u koje spadaju i inovacije, regulisana su zakonom, a kod profesionalnih inovatora i internim pravilima njihovih poslodavaca.

Šta je patent?Patent je isprava-dokument kojom se zaštićuje isključivo pravo iskorištavanja nekog izuma. Izum koji ima sve karakteristike patentibilnosti prolazi kroz proces prijave i priznanja patenta, te dobiva patentnu zaštitu. Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićenog patentom.

Patent predstavlja vlasništvo čiju upotrebu vlasnik može dopustiti drugim osobama na određeno vrijeme davanjem licence, ili ga u potpunosti prenijeti na druge osobe. Drugim riječima, patentni sastav predstavlja neku vrstu razmjene u kojoj izumitelj pristaje otkriti društvu pojedinosti svog izuma na korist čitavog društva i u svrhu tehnološkog i privrednog razvitka i napretka, a u zamjenu za pravo isključivog raspolaganja tokom određenog vremenskog perioda. On može biti do 20 godina pa i duže. 

Nagrade i priznanja: 

Orden predsjednika RS. Orden Njegoša 3. reda. 

Aprilska nagrada i plaketa grada Banja Luka „Za izuzetne uspjehe na inovativnom polju i ostvarenoj hrabrosti“ 2009, 

Gran pri ( 3 ): Nirnberg -Leonadro da Vinči (2008),  Moskva -Arhimed (2009), Rumunija-Arhimed (2009), 

Pehar ( 1 ): Bordo (2008), 

Zlatna medalja ( 13 ): Strazbur (2007), Nirnberg (2008), Pariz (2008), Varšava (2008), Australija (2008), Ženeva (2008), Moskva -Arhimed (2009) Ženeva (2009), Rumunija - Arhimed (2009), Varšava (2009), Budimpešta (2009), Celje (2009),Osijek (2009), 

Srebrena medalja ( 9 ): Banja Luka (2007), Novi Sad (2007),  Moskva (2008), Kuvajt (2008), Seul (2008), Šangaj -Kina (2008), Zagreb (2008), Pariz (2009), Moskva (2009), 

Bronzana medalja ( 7 ): Zagreb-ARCA (2007), Nirnberg (2007), Zagreb-INOVA (2007), Strazbur (2008), Novi Sad (2008),  Beograd-Biznis baza (2008),  Banja Luka (2008),   

Specijalna nagrada ( 6 ): Beograd –specijalna plaketa i medalja sa likom Nikole Tesle (2007), Povelja saveza pronalazača Srbije (2008),  3. mjesto za najbolju „Tehnološku inovaciju (2008), 2. mjesto za najbolju „Tehnološku inovaciju“ (2009), 6.mjesto za najbolju „Tehnološku inovaciju“ (2009), 4. mjesto za najbolju „Tehnološku inovaciju“ (2010), 

Plakete ( 11 ): Zagreb- INOVA (2007), Beograd – Biznis baza (2008), Banja Luka (2008), Moskva-Arhimed (2009), Damask- Sirija (2009), Nirnberg (2009), Novi Sad (2009), Osijek (2009), Zagreb – ARCA (2009), Sarajevo (2009), Rumunija (2010),  

Zapaženi radovi:

-„mobilna skela za rad na svim visinama“- rad izuzetno zapažen u međunarodnim krugovima, višestruko nagrađivan. Riječ je o inovaciji koja rješava problema kod radova van objekata gdje morate da radite sa spoljne strane zida.

-„univerzalni ortopedski ultralaki imobilizator“- riječje o revolucionarnom rješenju i dizajnu nove vrste imoblizatora koja u potpunosti mijenja gips koji je do sada bio u upotrebi kod imoblizacija povreda i lomova. Nekoliko puta je lakši, nekoliko puta je izdržljiviji. Pogodnost je u tome što je materijal tako napravljen da na sebi ima rupice (kao šahovsko polje) i da na taj način omogućava prozračivanje, tuširanje i higijenu povrijeđenog dijela tijela. Višestruko nagrađivan i dobitnih tri gran prija.

- „vjetrolovka“- sistem hvatanja i kanalisanja vazdušnih strujanja kao i morske i riječne vode,

- „pogon 4x4 i više“ za potrebe auto industrije. Rješava se pogon na priključnom vozilu (prikolici), gdje pored motornog vozila koje vuče prikolicu i sama prikolica ima dovod energije te ima pogon na svoje točkove u zavisnosti od brzine vozila.

-„ prilagodljivi učvršćivač za prozore i vrata“ - sistem bezbjednog učvršćivanja za otvore u zidovima pri izvođenju specijalnih i visinskih radova kao i za osnovne radnje pri podizanju i spuštanju tereta.

- „Čep-ampula“: proizvod namijenjen ugostiteljstvu, medicini, turizmu. Riječ je o inovaciji koja se postavlja na bilo koju flašu ili sličan sud sa tečnočću. Kada se navrne do kraja, aktivira se i stvori osvježavajući napitak ili medicinski preparat. 

 - „morska trurbina“- nova vrsta dizajna turbine koja do sada nije riješene nigdje na ovaj način.